तरकारी

गाजर – Carrot (१ किलो)

Ask

 185

चुकुन्दर – Beetroot (१ किलो)

Ask

 200

च्याउ – Shiitake Mushroom (१ किलो)

Ask

 900

जुम्ला आलु – Jumla Potato (५ किलो)

Ask

 800

टमाटर – Tomato – (१ किलो)

Ask

 130

डल्ले च्याउ – Button Mushroom (२५० ग्राम)

Ask

 750

ब्रोकाउली – Broccoli (१ किलो)

Ask

 250

मुडेको आलु – Mude Potato (५ किलो)

Ask

 450

Protected by CleanTalk Anti-Spam