सातु

चनाको सातु – Chana Satu (१ किलो)

Ask

 380

जौ को सातु – Jau ko Satu (१ किलो)

Ask

 380

भटमासको सातु – Soybean Satu (१ किलो)

Ask

 350

मकैको सातु – Makai ko Satu (१ किलो)

Ask

 250

मिक्स सातु – Mix Satu (१ किलो)

Ask

 350

Protected by CleanTalk Anti-Spam