चामल

अनदी चामल – Anadi Rice (३ किलो)

Ask

 900

कागुनो चामल – Kaguno Rice (१ किलो)

Ask

 400

कालो चामल -Kalo Chamal (१ किलो)

Ask

 500

चिनो चामल -Chino Rice (१ किलो)

Ask

 250

जिरा मसिनो चामल – Jeera Masino Rice (५ किलो)

Ask

 650

जेठो बुडो पोखरेली चामल – Jetho Budo Pokhareli Rice (५ किलो)

Ask

 900

पोखरेली चामल – Pokhareli Rice (५ किलो)

Ask

 650

बासमती चामल – Basmati Rice (५ किलो)

Ask

 850

मार्सी चामल – Marsi Rice (१ किलो)

Ask

 250

सिरउला चामल – Siraula Rice (१ किलो)

Ask

 350

सिरौंला चामल

 150

 180

Protected by CleanTalk Anti-Spam