अन्य

खुवा – Khuwa (१ किलो)

Ask

 700

गुन्द्रुक – Gundruk (१०० ग्राम)

Ask

 200

जिम्बु – JImbu (100 ग्राम)

 350

 400

टिमुर – Sichuan Pepper (१०० ग्राम )

Ask

 200

पिंक नुन – Pink Salt (१ किलो)

Ask

 150

बेसार – Turmeric Power (१ किलो)

Ask

 1,000

भाङ – Hemp Seeds (१ किलो)

Ask

 450

लसुन – Garlic (१ किलो)

Ask

 320

लोकल अन्डा – Local Egg (१ क्यारेट)

Ask

 750

सिस्नोको धुलो – Nettle Power (१ किलो)

Ask

 800

हिगं – Hing (५० ग्राम)

Ask

 200

Protected by CleanTalk Anti-Spam