तेल/ घ्यु

इलाम घी – Ilam Ghee ( १ किलो)

Ask

 1,200

ओखरको तेल – Walnut Oil (२५० मिलिलिटर)

 1,500

 1,600

भर्जिन नरिवल तेल – virgin coconut oil (५०० 500 मिलीलीटर)

Ask

 1,000

भैसीको घिउ – Buffalo Ghee (१ किलो)

Ask

 1,250

शुद्ध तोरीको तेल – Pure Mustard Oil (१ लिटर)

Ask

 500

Protected by CleanTalk Anti-Spam