च्याख्ला

गहुको च्याख्ला – Wheat Grits (१ किलो)

Ask

 150

जौ च्यांख्ला

Ask

 220

फापरको च्याख्ला – Phapar Grits (१ किलो)

Ask

 350

मकैको च्याख्ला – Corn Grits (१ किलो)

Ask

 150

सेतो मकैको च्याख्ला – White Corn Grits (१ किलो)

Ask

 160

Protected by CleanTalk Anti-Spam